TÁJÉKOZTATÓ DÍJSZABÁS

A végleges díj egyedi megállapodás kérdése.

Hatályos: 2012. január 1. napjától

  1. Óradíj, tanácsadási díj, előleg, költségek

Az Ügyvédi Iroda megbízási díja, általános tanácsadási díja – eltérő rendelkezés hiányában – bruttó 15.000.- Ft. / óra óradíj alapul vételével kerül megállapításra, ideértve a dokumentáció áttekintésének, elkészítésének díjszabását is.

Az első konzultáció díját – amennyiben a megbízás létrejön – a megbízási díj tartalmazza. Ennek hiányában a fenti általános tanácsadási óradíjat számítjuk fel.

A megbízás létrejöttekor legalább 50% előleg megfizetését kérjük.

Az eljárási költségeket (díj, illeték, költségtérítés, szakértői díj stb.), a Miskolc közigazgatási területén kívül eső eljárás útiköltségét és a szokásos mértéket meghaladó adminisztratív költségeket a megbízási díj nem tartalmazza, azt a Megbízó előlegezi és viseli.

  1. Ingatlanügyek

Az ingatlanügyletek (adásvétel, csere, ajándékozás, telekalakítás stb.) megbízási díja az ingatlan forgalmi értékének 1%-a, de legalább

  • bruttó 30.000.- Ft.,
  • illetve telekalakítás, ingatlan tehermentesítés, banki hitelfelvétel, vagy 4-nél több szerződő fél, továbbá 2-nél több lépcsős ügylet esetében legalább bruttó 50.000.- Ft.

Az Ügyvédi Iroda által készített és ellenjegyzett dokumentáció Felek érdekkörében felmerülő okból történő módosításának díja az alap megbízási díj 50%-a.

 

  1. Cégeljárás

A cégeljárás ügyvédi megbízási díja – típusügyekben – az alábbiak szerint kerül meghatározásra, azzal, hogy egyedi ügyekben munkaigény felmérést követően személyre szabott árajánlatot adunk.

Megbízás tárgya Tájékoztató díjak (bruttó)
kkt., bt. alapítása szerződésminta alkalmazásával 30.000.- Ft
kft. alapítás szerződésminta alkalmazásával 40.000.- Ft
kkt., bt., kft. alapítás egyedi, személyre szabott létesítő okirattal egyedi megállapodás szerint, de legalább 50.000.- Ft
kkt., bt., kft. cégiratainak módosítása szerződésminta alkalmazásával 3 cégrovatig (kivéve: törzstőkét érintő változások, átalakulás) 50.000.- Ft
kkt., bt., kft. cégiratainak módosítása 3 cégrovat fölött; egyedi, személyre szabott létesítő okirattal (kivéve: törzstőkét érintő változások, átalakulás) egyedi megállapodás szerint, de legalább 60.000.- Ft
– törzstőkét érintő változások, átalakulás egyedi megállapodás szerint, de legalább 80.000.- Ft
zrt. alapítás szerződésminta alkalmazásával (ide nem értve: részvényekkel kapcsolatos ügyintézés) bruttó 80.000.- Ft.
zrt. alapítás, módosítás egyedi alapszabállyal, nyrt. alapítás, módosítás egyedi megállapodás szerint, de legalább 100.000.- Ft
részvények létrehozásával kapcsolatos eljárások (ISIN igénylés, papír alapú és dematerializált események) egyedi megállapodás szerint, de legalább 100.000.- Ft
Amennyiben a cégiratok módosítását közvetlenül megelőző alapítást, módosítást az Ügyvédi Iroda végezte, a megbízási díj a fentiekhez képest 20%-kal csökken.
– egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek alapítása, módosítása egyedi megállapodás szerint, de legalább 60.000.- Ft
végelszámolás egyedi megállapodás szerint, de legalább 100.000.- Ft

 

  1. Szerződések, írásbeli dokumentáció, felek közötti egyeztetés, beadványok, hatósági, peres és peren kívüli eljárás megbízási díja

– A szerződésszerkesztés megbízási díja egyedi megállapodás tárgyát képezi, de legalább bruttó 20.000.- Ft., illetve ügyvédi ellenjegyzést igénylő szerződések esetében legalább bruttó 50.000.- Ft. (A megbízási díj a tanácsadás szokásos mértékű díját tartalmazza.)

– Egyéb írásbeli dokumentáció (pl. üzleti, vagy perelőkészítő levelezés, fizetési felszólítás) munkaigény-felmérést követően kerül meghatározásra, de típusügyekben legalább bruttó 10.000.- Ft.

– A fizetési meghagyás benyújtásának megbízási díja az ügyérték 3%-a, de legalább 20.000.- Ft.

Felszámolási kérelem benyújtásának díja a követelés tőkeösszegének 1%-a, de jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, szervezet esetén legalább bruttó 20.000.- Ft., jogi személyiségű személy esetében legalább 40.000.- Ft.

Hatósági eljárásban levelezés, írásbeli észrevételek, kérelmek, fellebbezések benyújtása

– az elsőfokú határozatig az ügyérték 1%-a, de legalább bruttó 20.000.- Ft.,

– a jogerős másodfokú határozatig az ügyérték további 2%-a, de legalább további bruttó 30.000.- Ft.,

– bírósági felülvizsgálat esetén a pertárgyérték további 3%-a, de legalább további bruttó 50.000.- Ft.,

– valamint fizetési könnyítési kérelmek esetén az ügyérték 1%-a, de legalább bruttó 20.000.- Ft.

– Peren kívüli eljárások, közjegyző előtti egyéb eljárások, végrehajtási eljárások esetén az ügyérték 1%-a, de legalább bruttó 10.000.- Ft.

 

Peres eljárások esetén a pertárgyérték 6%-a, de

– a keresetlevél elkészítés megbízási díja legalább bruttó 30.000.- Ft.,

– beadványok, előkészítő iratok, nem ügydöntő határozatok, végzések elleni fellebbezés elkészítése óradíjas elszámolással,

– tárgyalásonként bruttó 15.000.- Ft./óra,

– elsőfokú ügydöntő határozat (ítélet) elleni fellebbezés, csatlakozó fellebbezés elkészítésének megbízási díja legalább bruttó 30.000.- Ft.,

– perújítási kérelem legalább bruttó 40.000.- Ft.

– felülvizsgálati kérelem a Legfelsőbb Bírósághoz, beadványok az Alkotmánybírósághoz legalább bruttó 100.000.- Ft.

– beadványok az Európai Bírósághoz, előzetes döntéshozatali eljárásban képviselet legalább bruttó 5.000.- euró (a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembe vételével.)

A Felek közötti személyes közvetítés, egyeztetés, békéltetés esetén a megbízási díj óradíjas elszámolással kerül meghatározásra, de legalább találkozónként bruttó 20.000.- Ft.

 

Jelen díjszabásban meghatározott megbízási díjak tájékoztató jellegűek, azok az ügy egyedi körülményeitől és munkaigénytől függően változhatnak.

 

Miskolc, 2011. december 1.

 

Havelant Ügyvédi Iroda

Havelant Kinga irodavezető ügyvéd

Comments are closed.


A havelant.hu sütiket használ. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close